Thanh toán tour

1 Thông tin liên hệ

2 Thông tin đặt tour

Thăm quan Bắc Đảo khám phá sông Cửa Cạn , rừng nguyên sinh bằng thuyền nhỏ hoặc thuyền kayak

Khởi hành:
Số phiếu:

Thông tin thanh toán

Thăm quan Bắc Đảo khám phá sông Cửa Cạn , rừng nguyên sinh bằng thuyền nhỏ hoặc thuyền kayak
1 phiếu x 420,000 đ = 420,000 đ
Tổng số tiền 420,000 đ

3 Gửi đơn đặt tour

Lưu ý: