Tour lặn ngắm san hô Phú Quốc 1 ngày Nam Đảo

310,000